Deň narcisov

13. 04. 2016 | Aktuality

Čo je deň narcisov?

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 20- tykrát. Ulice miest a obcí v jediný deň roku – tentokrát 15. apríla 2016 ( piatok) zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Veríme, že aj tento rok sa všetci zapojíme do tejto krásnej a ušľachtilej akcie  vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov, odmenou Vám bude žltý narcis. Ďakujeme!

najnovšie články