Deň knižníc

28. 10. 2017 | Aktuality

Naša škola sa aj tento rok zapojila do 13. ročníka medzinárodného projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tohtoročná téma podujatia bola Milan Rastislav Štefánik. Skupina žiakov pod vedením učiteľov SJL a DEJ z mnohých knižných zdrojov školskej knižnice pripravili zaujímavé podujatie, v ktorom svojim spolužiakom predstavili  osobnosť M. R. Štefánika v trojpohľade – aspekt historický, vedný a kultúrno-umelecký.

Cieľom školskej akcie bolo zábavnou a netradičnou formou získať študentov pre čítanie kníh a poznávanie histórie. Výučba prebiehala počas dvoch vyučovacích hodín nasledovne. Postupne navštívili  knižnicu, tri odborné učebne a zasadačku školy. Prvou zastávkou bola učebňa dejepisu s názvom Historický profil M. R. Štefánika, kde boli pripravené náučné prezentácie, videá, nástenné noviny a vedomostné otázky. Druhou zastávkou bol Vedecký profil M. R. Štefánika, ktorý formou náučno-zábavnej prezentácie spracoval jeden žiak. Treťou oblasťou bolo Putovanie so Štefánikom po Slovensku, kde bol  pripravený kultúrno-umelecký program vo forme náučnej prezentácie, recitácií a zborového spevu národných piesní. Poslednou výchovno-vzdelávacou stanicou bola zasadačka školy. Tu žiakov čakal vedomostný kvíz. Prostredníctvom neho sme mali spätnú väzbu o tom, čo sa dozvedeli o osobnosti našich dejín M. R. Štefánikovi, otestovali si úroveň čítania a počúvania s porozumením. Finálnou časťou bola anketa – Ako hodnotíš projekt – Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici.

Bola to príjemná študijná cesta pri putovaní historickým, vedeckým a kultúrno-literárnym programom netradičného výchovno-vzdelávacieho projektu.

najnovšie články