Deň detí v Tvrdošíne

14. 06. 2018 | Aktuality

Mesto Tvrdošín už tradične, tak ako každý rok, pripravilo pre všetky deti a ich rodičov  pri príležitosti ich sviatku dňa 1.6.2018 v mestskom parku v Tvrdošíne množstvo zábavno – súťažných stanovíšť, tanečné vystúpenia i jarmok s hand – made výrobkami. Podujatie sprevádzalo krásne počasie, veľký záujem detí a dobrá nálada. Na podujatí sa prezentovala aj naša Spojená škola Tvrdošín svojim stánkom, kde naši žiaci 1.B triedy Martin Špavor a  Šimon Žák pod vedením vyučujúceho odborných predmetov Ing. Habu pripravili a prezentovali hravou a zábavnou formou deťom rôzne zaujímavé zapojenia z elektroniky a taktiež aj ukážku robota.

najnovšie články