Deň belasého motýľa

09. 06. 2017 | Aktuality

9.  júna 2017  Žiacka školská rada v spolupráci so študentmi a učiteľmi našej školy podporila kampaň  Deň belasého motýľa humánnou zbierkou na pôde školy.  Naším cieľom bolo nielen informovať žiacku verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj získavať finančné prostriedky na pomoc ľudí trpiacich touto chorobou. Financie získané z verejnej zbierky sa rozdeľujú členom, ktorí potrebujú doplatky za kompenzačné pomôcky, ktoré štát nehradí v plnej výške, prípadne vôbec.

Všetkým darcom ďakujeme.

najnovšie články