Ďalšie kolo Biblickej olympiády

13. 03. 2015 | Aktuality

Dňa 13. marca 2015 sme sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola: Ján Lieskovský z III. AE, Lucia Budzeľová z I. AO a Tomáš Kubašák z II. E, ktorí vytvorili jeden tím. V piatich súťažných disciplínach boli preverované vedomosti súťažiacich z biblických kníh Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Naši žiaci obsadili pekné štvrté miesto z desiatich zúčastnených stredných škôl Oravy. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy. Nech prečítané Božie slovo prinesie bohatú úrodu v ich životoch. Bohu vďaka!

najnovšie články