Ďalší rozvoj európskej dimenzie našej školy

12. 09. 2018 | Aktuality

 

Na našej škole má realizácia európskych projektov už viac ako 20-ročnú tradíciu. Horlivým koordinátorom prvých medzinárodných projektov bol Ing. Hanuľák. Postupne prebrali štafetu ďalší kolegovia, najmä učitelia anglického jazyka. Úspešne sme sa zapojili už do prvých projektov Sokrates, neskôr Comenius a teraz Erasmus plus. Ide o projekty, ktoré prinášajú do školy európsku pridanú hodnotu.
Prvý typ projektov je zameraný na 2-týždňové odborné stáže žiakov v partnerských zahraničných školách a podnikoch (Praha, Sucha Beskidzka).
Druhý typ projektov, do ktorých sa škola dlhodobo zapája, je spolupráca so zahraničnými partnerskými školami na určenej téme projektu. Žiaci pod vedením učiteľov pracujú na danej téme a následne sa zúčastňujú niekoľkodňových pobytov v zahraničných školách. Doteraz sme navštívili mnohé európske krajiny: Nórsko, Fínsko, Dánsko, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Slovinsko, Grécko, Rumunsko, Turecko, Česko, … Tiež sme boli hostiteľskou školou pre našich projektových partnerov.
Tretí typ projektov predstavujú vzdelávacie kurzy pre učiteľov v zahraničí. Ide najmä o 1-2 týždňové metodické kurzy výučby cudzích jazykov a jazykové kurzy. Naši učitelia anglického jazyka, nemeckého jazyka, matematiky i ekonomických predmetov sa zúčastnili týchto kurzov v Spojenom Kráľovstve, Írsku, Rakúsku a na Malte.
Posledným schváleným projektom školy je projekt „Profesijný rast a sebarozvoj učiteľa – cesta zvyšovania kvality školy“. V rámci neho sa päť učiteľov zúčastnilo v júli 2018 dvojtýždňových vzdelávacích kurzov. Dve učiteľky Mgr. Ferancová a Mgr. Gejdošová absolvovali metodický kurz nemeckého jazyka na jazykovej škole Acti Lingua vo Viedni, Mgr. Šálková metodický kurz anglického jazyka a učiteľky Ing. Sabová a RNDr. Škuligová jazykový kurz anglického jazyka na škole ETI v St. Julian´s na Malte. Kurzy boli vedené na vysokej profesionálnej úrovni. Osobitne prínosný bol fakt, že v študijných skupinách sme boli učitelia z viacerých európskych krajín – z Bulharska, Česka, Holandska, Nemecka, Maďarska, Poľska, Ruska,  Španielska či Talianska. Bolo veľmi zaujímavé spolupracovať a viesť diskusie s týmito kolegami; zistili sme, že učiteľské povolanie vytvára vzájomné pochopenie a jednotu, atmosféra na hodinách bola veľmi príjemná a inšpirujúca. Témy a metódy boli vyberané aktuálne – školské systémy jednotlivých krajín, ako riešiť náročné situácie v triede, voľný čas mládeže, ako sa stať učiteľom s otvorenou mysľou, tradície v Rakúsku a na Malte, práca s autentickými materiálmi, predstavenie edukačných webových stránok, mini videá ako vstup do diskusie, skupinová práca, prezentácia vlastnej krajiny alebo školy a pod.
V neposlednom rade stojí i spoznávanie krajiny. V Rakúsku učitelia navštívili historické dominanty Viedne – zámky Schonbrunn, Hofburg, Belveder, Hundertwasserhaus a Stephansdom. Počas víkendu si pozreli okolité mestečká Stift am Melk, Klosterneuburg a Krems. Malta nás očarila svojou jedinečnou atmosférou. Navštívili sme takmer všetky najznámejšie miesta – hlavné mesto Vallettu s Katedrálou Rádu maltézskych rytierov, historické mestá Mdina a Rabat, videli sme ostrov stroskotania sv. apoštola Pavla. Na ostrove Gozo sme putovali do hlavnej mariánskej svätyne Malty – Madona ta Pinu, pozreli si hlavné mesto ostrova Viktória s pevnosťou a katedrálou. Úchvatné boli tiež prímorské scenérie, najmä známa Modrá jaskyňa či pláže teplého Stredozemného mora.
Na záver môžeme konštatovať, že všetky medzinárodné projekty, do ktorých sa škola zapojila, prispeli  k  jej profesionálnemu rozvoju a zvyšovaniu kvality vzdelávania. A tak po týchto výborných skúsenostiach bude škola i naďalej pokračovať v uskutočňovaní svojho Európskeho plánu rozvoja.
              RNDr. Štefánia Škuligová

 

najnovšie články