Cyrilometodská púť

21. 06. 2012 | Aktuality

Cyrilometodská púť Spojenej školy Tvrdošín

17. – 21. jún 2012

Úmysel púte:

Za upevnenie a prehĺbenie viery a Božie požehnanie pre žiakov a zamestnancov našej školy a ich rodín

Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!

Program:

17. 06. 2012 (nedeľa)

–       vlakom do Nitry (10.53h – 17. 30h)

–       prehliadka Nitry – hrad, Katedrála sv. Emerána

–       sv. Cyril a Metod v Nitre – prednáška vicerektora kňazského seminára vdp. Majáka, modlitba

–       ubytovanie v Kňazskom seminári sv. Gorazda

 18. 06. 2012 (pondelok)

–       svätá omša v seminárnej Kaplnke sv. Gorazda, ranná modlitba

–       cyklotrasa – 75 km

–       ubytovanie – Modrová (kultúrny dom)

–       duchovný program – sv. Cyril a Metod – pútnici

 19. 06. 2012 (utorok)

–       svätá omša v Modrovej vo farskom Kostole sv. Michala archanjela (patrocínium z Veľkomoravského obdobia)

–       cyklotrasa – 72 km

–       ubytovanie – Bojkovice na Morave (Dominikánsky kláštor)

–       duchovný program – sv. Cyril a Metod – hlásatelia Božieho slova

 20. 06. 2012 (streda)

–       ranná modlitba, čítanie Svätého písma

–       cyklotrasa – 50 km

–       ubytovanie – Uherské Hradište (farský úrad)

–       príchod pána farára Marhefku z Tvrdošína

–       presun na neďaleký Velehrad

–       prehliadka baziliky Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda

–       svätá omša v bazilike

–       duchovný program – Vešpery zo sviatku sv. Cyrila a Metoda

 21. 06. 2012 (štvrtok)

–       ranná modlitba

–       odchod z Uherského hradišťa – vlakom o 8.00h

–       príchod do Tvrdošína – 17.15h

Účastníci púte: 16 žiakov, 3 učitelia – cyklo, 3 učitelia – sprievodné vozidlo

najnovšie články