Cyrilometodská akadémia

12. 12. 2012 | Aktuality

Dňa 12. decembra 2012 sa konala na našej škole Cyrilometodská akadémia, z príležitosti prípravy na jubileum 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda k našim predkom.

Akadémiu tvorila dramatizácia celej životnej púte solúnskych bratov doplnená sprievodným slovom a spevom. Akadémiu si pozreli všetci žiaci našej školy.

Radi by sme poďakovali učiteľom, ktorí pripravili akadémiu: Mgr. Kataríne Valekovej za scenár, prípravu, réžiu. Ing. Hanuľákovi za prípravu a nácvik hudobnej a speváckej časti, Ing. Rentkovi za ozvučenie a žiakom našej školy, ktorí vynaložili veľa úsilia pri príprave a nácvikoch  – divadelná časť, sprievodné slovo – žiaci z III. AO, žiačka z IV. AO, speváci, hudobníci a technici z I. C, I. E,

II. A, III. D, III. E, III. AO.

Ešte raz, vďaka, bolo to prekrásne!

Verím, že i toto predstavenie prispeje k tomu, aby sme boli dobrými učeníkmi našich  vierozvestcov a prinášali  ovocie dobrého života v našich rodinách i na našej škole.

Na záver  každá trieda dostala  5 ks mimoriadneho čísla Školského časopisu Sv. Cyril a Metod. Jeho elektronická podoba je i na tejto webovej stránke.

najnovšie články