Čo sa udialo v rámci týždňa vedy a techniky?

22. 11. 2016 | Aktuality

V rámci týždňa vedy a techniky na našej škole prišli  k nám  16.11.2016 veľmi zaujímaví hostia z našej partnerskej firmy MARPEX s.r.o. z Novej Dubnice – pán Ing. Baláž a pán Blažke, aby našim žiakom predstavili v rámci  popularizácie elektroniky a číslicových logických obvodov zaujímavé zapojenia elektronických obvodov aj s ich praktickou ukážkou. Prednášky sa zúčastnili triedy 1.A, 1.B a 1.C. Žiakov táto prednáška veľmi zaujala a niektorí sa jej aj aktívne zúčastnili.

Zároveň súbežne s touto prednáškou sa konala v zasadačke školy ďalšia nemenej zaujímavá prednáška pána Ing. Meravého – súdneho znalca v odbore elektrotechnika, špecialistu v odbore elektrotechnická spôsobilosť, ktorý žiakom 4. ročníka priblížil problematiku bleskozvodov, ochrany pred účinkami blesku a tiež aj vysvetlil príčiny niektorých smrteľných úrazov elektrickým prúdom. Prednáška žiakov zaujala natoľko, že sa predĺžila o jednu hodinu.

najnovšie články