„Čo je veľa, to je veľa!“

04. 11. 2010 | Aktuality

4. novembra 2010 (dnes) sa celý 3. a 4. ročník  okrem III. B a  zúčastnia v kine Javor  hudobno-výchovného koncertu zameraného na prevenciu sociálno-patologických javov

„Čo je veľa, to je veľa!“

organizátor – Odbor školstva ŽSK, občianske združenie „Škola života“  a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Žilina

Dĺžka trvania programu je približne 70 minút, cena  2 kultúrne poukazy alebo 1,5 eura.

Organizácia:

  1. triedni učitelia oznámia žiakom informácie o akcii a vyzbierajú po 2 kultúrne preukazy alebo po 1,5eura – odovzdajú aj so zoznamom žiakov a uvedeným súčtom  počtu poukazov a  súčtom eur na sekretariáte školy do 27. 10. 2010 (streda)
  2. presná organizácia akcie bude zverejnená neskôr

najnovšie články