Čitateľská gramotnosť

17. 03. 2014 | Aktuality

V dňoch 5.- 6. marca 2014 prebehla vo všetkých triedach tretieho ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry súťaž  Čitateľskej gramotnosti, kde si mohli žiaci otestovať svoje čitateľské zručnosti: obsahové porozumenie textu, pochopenie formálnej stránky textu a  významu lexikálnych jednotiek i analýzu výrazových prostriedkov.

Vyhodnotenie ( úspešnosť žiakov):

III. A   Dávid Jandek  75 %

III.C    Dominik Bednár  75 %

III.D   Jozef Hojo 75 %

III.E   Norbert Janík  75 %

III.F   Lukáš Mihaliak, Michal Hajdúch, Michal Katrák  87,5 %

III.AO  Ivana Vrabčeková  100 %

 

najnovšie články