Čitateľská gramotnosť

28. 06. 2023 | Aktuality

Čitateľská gramotnosť – súťaž tretiakov

Žiaci tretieho ročníka si formou testu vyskúšali svoju čitateľskú gramotnosť. Na základe prečítania troch rôznych ukážok (prozaický, veršovaný a vecný/neumelecký text) odpovedali na otázky vyplývajúce z daných textov. 

Cieľom súťaže nebolo len zistenie schopnosti rozumieť a vedieť používať písaný text, posúdiť jeho význam, ale aj rozvíjať svoje zručnosti a osobné predpoklady

Výsledné hodnotenie najlepších žiakov v jednotlivých triedach:

3. A – M. Hajdúk, J. Štrba, M. Bečár, M. Trojan 

3. B – D. Gonda  90 %

3. C – M. Málik

3. D –  L. Iglárová 

3. E – R. Hruštinec  100 %

najnovšie články