Čitateľská gramotnosť

26. 06. 2018 | Aktuality

V dňoch 20.-22. júna 2018 vo všetkých triedach druhého ročníka prebehla súťaž Čitateľskej gramotnosti, kde si mohli žiaci overiť svoje zručnosti pri práci s textom.

Uvádzame len najúspešnejších žiakov v každej triede:

2. A – A. Kozaňák (88 %)

2. B – M. Motyčák (94 %)

2. C – M. Brišák, P. Janík, J. Nákačka, J. Špagla (94 %)

2. D – B. Záchemský, L. Šimek (94 %)

2. AO – M. Masláková,  A. Loneková,  Z. Turčáková (88 %)

 

najnovšie články