Čítam, čítaš, čítame …

23. 06. 2017 | Aktuality

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo rok 2016/2017 za rok čitateľskej gramotnosti. Pri tejto príležitosti vyučujúci slovenského jazyka a literatúry zorganizovali súťaž Čítam, čítaš, čítame…

Vybraní žiaci z prvého, druhého a tretieho ročníka si preverili svoje čitateľské zručnosti z dvoch prečítaných diel povinnej literatúry pre stredné školy: Antigona, Hamlet.

Žiaci prostredníctvom tvorivých úloh mali možnosť overiť si svoju zručnosť v čítaní, a preto veríme, že súťaž v nich podporila vzťah ku knihe, k ďalšiemu čítaniu a poznávaniu nového.

Umiestnenie žiakov:

1.miesto – Patrik Janík (I.C), Anna Loneková (I.AO)  –  83%

2. miesto – Zita Turčáková (I.AO), Michalčíková (II.AO)  – 80 %

3. miesto – Damián Hrubják (II.F) – 78 %

Výhercom srdečne blahoželáme!

najnovšie články