Cisco akadémia – dvadsaťročná

20. 06. 2019 | Aktuality

Už dvadsať rokov úspešne pôsobí na našej škole Cisco Akadémia. K dvadsaťročnici dostala škola z riadiaceho centra aj čestné uznanie s týmto uvádzacími vetami: Congratulations! Spojena skola Tvrdosin – CA has completed 20 years of active participation and service in the Cisco Networking Academy program. We would like to thank your academy for the dedication and contributions that help make Cisco Networking Academy the premier education program for empowering students to become a bridge to the possible. Preklad:Blahoželáme! Spojená škola Tvrdošín – Cisco Akadémia na Vašej škole práve dovŕšila dvadsať rokov aktívnej účasti s využívaním  programu Cisco Networking Academy. Radi by sme sa poďakovali Vašej akadémii za oddanosť a trvalý prínos, ktorý pomáha urobiť z Cisco Networking Academy prvotriedny vzdelávací program pre posilnenie postavenia študentov k budovaniu mostov do budúcnosti.

 Pripomeňme si ešte čo je CA? Cisco akadémie (CA) sú inštitúcie, ktoré sprostredkovávajú študentom v rôznych častiach sveta znalosti z oblastí počítačových sietí v rámci CNAP (Cisco Networking Academy Program). Zároveň študentov pripravujú na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov, ktoré im otvárajú nové možnosti a zvyšujú ich cenu na trhu práce. Väčšina Cisco akadémií pripravuje študentov na certifikáciu CCNA (Cisco Certified Network Associate) a CCNP (Cisco Certified Network Professional).
Každý z týchto programov je rozdelený na štyri semestre. Každý semester sa delí na moduly (môžeme si ich predstaviť ako lekcie) a moduly sa ďalej delia na kapitoly a podkapitoly. Študijné materiály sú študentom prezentované v elektronickej forme v anglickom jazyku. Vyučovanie však prebieha v materinskom (v našom prípade v slovenskom) jazyku. Na záver každého modulu je nutné zvládnuť elektronický test taktiež v angličtine.

Semester študent ukončuje zvládnutím záverečného testu (tzv. Final Exam) a splnením všetkých požiadaviek, ktoré si daná akadémia stanovila. Po ukončení modulu dostane študent osvedčenie o jeho absolvovaní a môže pokračovať v štúdiu ďalšieho. Ak študent úspešne absolvuje štyri semestre daného programu, môže sa uchádzať o certifikát CCNA resp. CCNP v niektorej z certifikačných inštitúcií na Slovensku i vo svete.

Okrem vzdelávania v oblasti počítačových sietí ponúka Cisco v spolupráci s firmami Adobe, HP, Panduit a Sun taktiež vzdelávanie v celom rade ďalších oblastí:

  • Základy operačného systému UNIX
  • Základy dátovej a hlasovej kabeláže
  • Základy programovania v jazyku Java
  • Základy informačných technológií I. (hardware a software počítačov)
  • Úvod do informačných technológií II. (sieťové operačné systémy)
  • Základy webdizajnu

najnovšie články