Cez storytelling k inklúzii

19. 12. 2017 | Aktuality

Od emócii k poznaniu

Naša škola sa zapojila do akreditovaného vzdelávania Cez storytelling k inklúzii, ktorý realizovala spoločnosť Eduma v spolupráci s OZ VIAC. Na tréningu sme získali zaujímavý vzdelávací nástroj, akým je storytelling a jeho prínos vo vzdelávaní žiakov a študentov. Na praktických ukážkach sme zistili, ako môže efektívne prispieť k formovaniu názorov, rozvoju kritického myslenia, zmene postojov mladých ľudí a ako viac pracovať s emóciami na hodinách. Ponúkame ukážky vyučovacích hodín s využitím príbehov z On-line živej knižnice v edukačnom procese. Odovzdávanie certifikátov sa realizovalo počas historicky prvého stretnutia vnímavých, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou prezidenta SR, pána Andreja Kisku, 14. decembra 2017 v Bratislave, kde sme  absolvovaním vzdelávania získali pre svoju inštitúciu značku Člen vnímavej komunity, ktorá potvrdzuje odbornosť v oblasti formovania postojov žiakov a študentov k ľuďom s prekážkami v spoločnosti.

najnovšie články