Čestné uznanie

15. 04. 2015 | Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže udelili našej škole ČESTNÉ UZNANIE za podporu neformálneho vzdelávania mladých ľudí, ktorá aktívne  vytvára priestor pre jeho rozvoj a realizáciu. Školy, ktoré získali ocenenie podporujú formy vzdelávania svojich študentov a to aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania  v práci s mládežou.  Snažia sa svojich študentov lepšie pripraviť  pre trh práce, tak aj pre život.

Čestné uznanie

najnovšie články