„Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“

26. 06. 2017 | Aktuality

V rámci grantového programu Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“ naši žiaci (Terezka Lališová, Juraj Kekelák, Janko Stas a Marek Ratulovský) pripravili v zasadačke školy interaktívnu prezentáciu, ktorú absolvovalo spolu 8 tried 1., 2. a 3. ročníka. V prezentácii zaujímavou formou priblížili oravských rodákov z minulosti aj zo súčasnosti a preverili literárne, jazykové, geografické  aj dejepisné vedomosti spolužiakov. Zúčastnení žiaci potvrdili, že takéto netradičné, zaujímavé a vtipné vyučovacie hodiny radi privítajú aj v nasledujúcom školskom roku. 

najnovšie články