Celoštátne kolo ZENIT v programovaní

16. 02. 2017 | Aktuality

33. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní – web dizajn sa uskutočnil v dňoch
7. – 9. februára 2017 v Novom Meste nad Váhom.

Je to  súťaž, ktorá vytvára priestor na sebarealizáciu, prezentáciu vedomostí a ukážky zručností mladých ľudí. Súťaž riešia dvojčlenné tímy, ktoré tvoria programátor a grafik. Programátor má napríklad za úlohu – navrhnúť  webové stránky pomocou HTML, XML, DHTML, JavaScript, XHTML s využitím aplikačného softvéru s využitím CSS  štýlov a  optimalizovaním stránky pre dva rôzne prehliadače  s rôznymi rozlíšeniami. Úlohou  grafika,  je vytvoriť návrh dizajnu, digitálne spracovať obrázky,  rozložiť objekty, graficky spracovať písmo, ilustrácie, ikonky a následne prezentovať  konečný návrh. Súťažiaci riešia zadanie v určenom časovom limite.

Našu školu reprezentovali Martina PitákováDavid Duda zo študijného odboru Technické lýceum, kde obsadili 1. miesto.

K ich úspechu im gratulujeme.

najnovšie články