Celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku

05. 04. 2013 | Aktuality

Dňa 27.03.2013 sa náš žiak Peter Uhlík (IV.D),  zúčastnil celoslovenského kola olympiády v anglickom jazyku.

Jeho cesta  do Bratislavy nebola vôbec jednoduchá. Zo školského kola postúpil na okresné, odtiaľ na krajské a ako víťaz spomedzi stredných odborných  škôl v celom žilinskom kraji, až do tej najvyššej súťaže, celoslovenského  kola  v  našom hlavnom meste.

Tu sa mu podarilo získať  krásne 6.miesto.

Peťovi týmto srdečne blahoželáme k veľkému úspechu, a zároveň chceme vyjadriť úprimné poďakovanie za niekoľkoročnú úspešnú reprezentáciu našej školy v anglickom jazyku na rôznych podujatiach (olympiády, medzinárodný projekt Comenius, medzinárodný projekt Twin town…).

Do ďalšieho života prajeme veľa zdravia a tiež množstvo  osobných a pracovných úspechov.

najnovšie články