Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností

14. 12. 2016 | Aktuality

V dňoch 06. 12. – 07. 12. 2016  sa uskutočnil 3. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Podujatie sa konalo vďaka podpore Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK a Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie na pôde Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne.

Našu obchodnú akadémiu úspešne reprezentovali  Nikola JendrušákováKlaudia Antalcová zo IV. AO triedy.

V neľahkej konkurencii súťažili v nasledovných oblastiach:

1. Praktické účtovanie vybraných účtovných prípadov ako súvislý  príklad z podvojného účtovníctva, výpočet a účtovanie miezd, výpočet výsledku hospodárenia a dane z príjmov a jej zaúčtovanie.

2. E-learningový test pozostávajúci z učiva predmetov ekonomika a právo, občianska náuka, geografia, komunikácia a základné informácie týkajúce sa predsedníctva SR v Rade EU.

3. Prezentácia vlastnej školy v programe Microsoft Office PowerPoint v anglickom jazyku určená pre zahraničných záujemcov o štúdium v časovom rozsahu 10 minút.

Poradie víťazných tímov:

1. miesto – Obchodná akadémia Ružomberok – Adrián Bartoš, Adrián Frič,
2. miesto – Obchodná akadémia  Ilava – Dominika Sidorová, Zuzana Gurínová,
3. miesto – Obchodná akadémia Tvrdošín – Nikola Jendrušáková, Klaudia Antalcová.

Víťazi dostali diplomy a hodnotné vecné ceny.

Obom našim maturantkám srdečne gratulujeme a sme na ne hrdí

najnovšie články