Burza vysokých škôl

12. 10. 2013 | Aktuality

10. októbra 2013 sa 50 (päťdesiat) žiakov 4. ročíka našej školy zúčastnilo na Veľtrhu vysokých škôl AKADÉMIA& VAPAC. Organizátori si zvolili priestory AEGON arény v Bratislave. Na burze prezentovalo svoju školu množstvo fakúlt vysokých škôl a univerzít najmä zo Slovenska a Čiech, no nechýbali ani zástupcovia akademického vzdelávania z celej Európy. Návštevníci (nielen študenti, ale aj výchovní poradcovia, či rodičia stredoškolákov) dostali vcelku komplexné informácie o študijných programoch prezentovaných škôl, možnostiach prijatia, prijímacom konaní, či uplatnení absolventov. Vysoké školy boli na akciu dobre pripravené, okrem informácií rozdávali študentom najrôznejšie propagačné materiály, fundovane a hlavne zaujímavo odpovedali na ich zvedavé otázky. Dobrým marketingovým ťahom  bola napr. ponuka vypísať si prihlášku na štúdium priamo na mieste s tým, že im bude odpustený poplatok za prijímacie konanie, čo viacerí študenti využili. Akcia splnila svoj účel, radi podobnú opäť navštívime.

Mgr. K. Valeková

Burza vysokých škôl

 

najnovšie články