Burza stredných škôl

26. 09. 2011 | Aktuality

Dňa  21.9.2010 sa dvaja vyučujúci s piatimi žiakmi SŠ Tvrdošín zúčastnili „Burzy stredných škôl“, ktorú organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  v Námestove. Cieľom „Burzy “ je  uľahčiť žiakom ZŠ v okrese Námestova  ich zodpovedný výber strednej školy, na ktorej budú pokračovať v štúdiu po ukončení  ZŠ.

Záujem o náš stánok…


Burzy SŠ budú v nasledujúcich mesiacoch /november-december/ pokračovať aj v iných regiónoch oravy –Trstená a Dolný Kubín,preto aj touto cestou už dopredu všetkých žiakov a ich rodičov z uvedených lokalít pozývame na návštěvu nášho stánku a tešíme sa na stretnutie s Vami

V pripravenom stánku prezentovali školu dvaja vyučujúci :

Ing. Venglarčík Dušan

PaedDr. Spišský Peter

Piati zástupcovia žiakov z jednotlivých študijných odborov:

Za SPŠ I.G. to boli : Jozef Melek 3.A,Jozef Palider  4.B,Matej Lokaj  4.B

Za SPŠ I.G. to boli: Tatiana Stančíková 4.AO,Mária Barnášová 4.AO


najnovšie články