Burza stredných škôl  v Nižnej a Námestove

11. 10. 2018 | Aktuality

Burza stredných škôl, ktorá sa konala v Nižnej dňa 9.10.2018 a v Námestove dňa 10.10.2018  pre žiakov základných škôl je zameraná na prezentáciu stredných škôl – ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy. Aj tento rok sa naša škola na týchto burzách zúčastnila a ponúkala budúcim študentom  možnosti štúdia v študijných odboroch 2675M Elektrotechnika, 3918M Technické lýceum, 2387M Mechatronika, 2561M Informačné a sieťové technológie. Veríme že naše informácie, ktoré sme poskytli záujemcom o našu školu pomôžu nielen žiakom deviatych ročníkov základných škôl ale aj rodičom pri výbere budúceho povolania.

PaedDr. Spišský

najnovšie články