Burza stredných škôl v Námestove

21. 09. 2012 | Aktuality

Dňa  19.9.2012 sa dvaja vyučujúci s 3 žiakmi SŠ Tvrdošín zúčastnili „Burzy stredných škôl“, ktorú organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  v Námestove. Cieľom „Burzy “ je  uľahčiť žiakom ZŠ v okrese Námestova  ich zodpovedný výber strednej školy, na ktorej budú pokračovať v štúdiu po ukončení  ZŠ. Záujem o náš stánok,ktorý prezentoval študijné odbory Spojenej školy v Tvrdošíne bol veľký. Žiakov upútali  nielen pokusy a efekty , ktoré  vytvára elektrostatické a elektromagnetické pole, svojpomocne vyrobené učebné pomôcky , pestré náradie používané v laboratóriach a na dielenských cvičeniach , bohatá škála meracích prístrojov,ale aj množstvo komerčne vyrábaných prípravkov a zariadení, ktoré pracujú na báze elektromagnetizmu: autíčka,vrtulníky,svetelné efekty s LED diódami ,merač tuku,šachy ,atď.Žiakom,ktorí prišli často v doprovode svojích rodičov sme detailne vysvetlili specifiká jednotlivých studijných odborov, skladbu povinných a voliteľných predmetov,ich obsahovú náplň,časové dotácie, voľnočasové aktivíty, možností  štúdia na VŠ , uplatnenie na trhu práce, atď.

                            Burzy SŠ budú v nasledujúcich mesiacoch /november-december/ pokračovať aj v iných regiónoch Oravy –Trstená a Dolný Kubín,preto aj touto cestou už dopredu všetkých žiakov a ich rodičov z uvedených lokalít pozývame na návštevu nášho stánku a tešíme sa na stretnutie s Vami

 

najnovšie články