Burza stredných škôl

11. 10. 2017 | Aktuality

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trstenej aj tento školský rok pozývala žiakov 9. ročníka základných škôl, ich rodičov, učiteľov, ako  aj ostatnú verejnosť na spoločné stretnutie so zástupcami stredných škôl pod názvom „Burza stredných škôl 2017“ , ktorá sa uskutočnila dňa 10.októbra 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Trstenej, v čase od 9:00 do 13.30 hod.

Naša škola sa jej tradične zúčastnila a aj touto cestou  sme  chceli pomôcť žiakom vybrať si tú správnu strednú školu, a tak sa čo najlepšie pripraviť na svoje budúce povolanie. Žiaci sa mohli dozvedieť aktuálne informácie o zameraní  školy, študijných  odboroch, teoretickom a praktickom vyučovaní.

PaedDr. P.Spišský

najnovšie články