Burza povolaní v Trstenej

14. 10. 2014 | Aktuality

Dňa 14.10.2014 sa konala Burza povolaní v Trstenej. Našu školu reprezentovali učitelia: Genšorová, Spišský, Kuhajda,  Benčík,  žiačky obchodnej akadémie: Ivana Belopotočanová, Simona Babinská a žiaci technického lýcea: Marián Hrubjak,  Ján Lipničan, Kristián Žuffa.

Na burze sa žiakom okolitých základných škôl predstavili stredné školy, aby sa im pomohli zorientovať pri výbere pre nich vhodného študijného odboru.

Zároveň sme  na burze povolaní prezentovali  Európsky týždeň programovania, ktorý je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) . Našou snahou bolo nasmerovať mladých ľudí do oblasti informačných technológií, ktoré sa v našej škole  využívajú.  Veľký záujem prejavili žiaci základných škôl o  programovateľné roboty a 3-D tlačiareň.

V našej škole pomocou programovania môžu žiaci realizovať svoje nápady a odovzdávať  informačné zručnosti svojim priateľom a laickej verejnosti.  Súčasne v tomto týždni  usporiadame  súťaž v programovaní v jazyku C++ pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka, ktorá bude  zameraná na riešenie matematických problémov a základných algoritmických postupov.

Pán učiteľ Benčík a Kristián Žuffa v rámci Európskeho týždňa programovania predviedli žiakom základných škôl ukážky programov, ktoré sa učia na našej škole.

najnovšie články