Burza povolaní v Liptovskom Mikuláši

06. 12. 2014 | Aktuality

Dňa 2. 12. 2014 učitelia a žiaci z našej školy reprezentovali Spojenú školu Tvrdošín na  „Burze povolaní“, CPPPaP v Liptovskom Mikuláši.

Akcia mala uľahčiť žiakom ZŠ ich zodpovedný výber strednej školy na základe dostatočných informácií o náplni v jednotlivých študijných odboroch. Cieľom akcie bolo nielen podať vyčerpávajúce informácie, ale aj zistiť predbežný záujem o študijné odbory na našej škole. Žiaci základných škôl prejavili záujem hlavne o odbor mechatronika, technické lýceum,  technika a logistika v doprave a elektrotechnika.

najnovšie články