Burza povolaní v Dolnom Kubíne

20. 11. 2016 | Aktuality

Dňa 14. 11. 2016 sa uskutočnila  „Burza povolaní“, v Dolnom Kubíne.

Akcia mala uľahčiť  žiakom okolitých ZŠ ich zodpovedný výber strednej školy na základe dostatočných informácií o náplni v jednotlivých študijných odborov. Zúčastnilo sa na nej množstvo stredných škôl a zástupcov zamestnávateľov žilinského samosprávneho kraja.

Prostredníctvom učiteľov a  žiakov našej strednej školy, im bolo predstavené zameranie školy, už zabehnuté študijné odbory  odbory a tiež nový študijný odbor 25 61 M informačné a sieťové technológie. Žiaci aj výchovní poradcovia  zo ZŠ prejavili záujem o všetky študijné odbory našej školy.

najnovšie články