Burza povolaní – Trstená

12. 10. 2016 | Aktuality

Dňa 11. 10. 2016 sa učitelia  a žiaci našej školy zúčastnili na „Burze povolaní“, ktorú organizovalo CPPPaP Trstená.  Akcia mala uľahčiť  žiakom okolitých ZŠ ich zodpovedný výber strednej školy na základe dostatočných informácií o náplni jednotlivých študijných odborov.

Prostredníctvom učiteľov a  žiakov našej strednej školy, im bolo predstavené zameranie školy, už zabehnuté študijné odbory  odbory a tiež nový študijný odbor 2694M informačné a sieťové technológie. Žiaci aj výchovní poradcovia  zo ZŠ prejavili záujem o všetky študijné odbory našej školy.

 

najnovšie články