Burza povolaní – Námestovo

12. 10. 2016 | Aktuality

Ani sychravé počasie neodradilo učiteľov  Mgr. Katarínu ValekovúPaedDr. Petra Spišského a žiakov Antona Janíka 2.E a Jakuba Kuhajdu 2.F  Spojenej školy Tvrdošín Medvedzie zúčastniť sa Burzy povolaní v Námestove, ktoré organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo.

Už tradične v mesiaci október  patrí pešia zóna v Námestove stánkom, ktoré však nie sú predajné, ale sú to stánky pod ktorými stoja učitelia a žiaci stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Svojimi informáciami o škole  a o študijných odboroch, ktoré sa študujú na príslušných školách informujú okoloidúcich rodičov a ich ratolesti, ktorých čaká rozhodnutie aké povolanie si vyberú a čo budú študovať.

Spojená škola Medvedzie Tvrdošín pre školský rok 2017/2018 ponúka štyri študijné odbory : Elektrotechnika, Technické lýceum, Mechatronika a nový študijný odbor informačné a sieťové technológie. Všetky študijné odbory sú štvorročné a končia maturitou. S radosťou môžeme konštatovať, že o našu školu je záujem a tešíme sa na žiakov, ktorí prídu k nám študovať.

PaedDr. Spišský

najnovšie články