Burza povolaní

11. 11. 2014 | Aktuality

Dňa 11. 11. 2014 učitelia a žiaci z našej školy reprezentovali Spojenú školu Tvrdošín na  „Burze povolaní“, organizovanú Úradom práce a soc. vecí v Dolnom Kubíne. Akcia mala uľahčiť žiakom ZŠ ich zodpovedný výber strednej školy na základe dostatočných informácií o náplni v jednotlivých študijných odboroch. Cieľom akcie bolo nielen podať vyčerpávajúce informácie, ale aj zistiť predbežný záujem o študijné odbory na našej škole. Žiaci základných škôl prejavili záujem hlavne o odbor mechatronika, technické lýceum a technika a logistika v doprave.

najnovšie články