BRATISLAVA – exkurzia z geografie

16. 04. 2018 | Aktuality

V dňoch 11. – 12. apríla 2018 sa žiačky II. AO zúčastnili exkurzie z geografie: „Bratislava – hlavné mesto SR“. Exkurziu pripravovali dve žiačky  Sára Galčíková a Dominika Koptová v rámci projektu z tematického celku  geografia cestovného ruchu.  Navrhli a zabezpečili spôsob dopravy, ubytovanie a bohatý poznávací a kultúrny program.

Stretli sme sa skoro ráno v Kraľovanoch, cesta rýchlikom nám vďaka družným rozhovorom ubehla rýchlo a už nás čakala slnečná Bratislava. Po ubytovaní priamo v centre mesta sme sa vybrali na pešiu prehliadku dominánt historickej časti. Cez známe Námestie SNP sme prišli k Prezidentskému palácu, pozreli si jeho záhrady, prešli Michalskou bránou, navštívili Obchodné múzeum a Starú radnicu. V Primaciálnom paláci sme si prehliadli vzácnu výstavu anglických tapisérií i Zrkadlovú sieň. V informačnom centre si každý žiak vyzdvihol mapu Bratislavy, podľa ktorej sme sa následne orientovali. Túto časť exkurzie sme ukončili prehliadkou Dómu sv. Martina a oddychom na Hviezdoslavovom námestí pred SND. Poobede sme mali osobné voľno na nábreží Dunaja s možnosťou navštíviť nákupné centrum Eurovea. Cestou sme sa zastavili pri známom Modrom kostole a na Ondrejskom cintoríne sme videli náhrobok patróna našej školy Ignáca Gessaya. Večer prvého dňa sme zavŕšili návštevou predstavenia baletu SND od Prokofijeva: Rómeo a Júlia.

Druhý deň nasledovala práca v tímoch. Jednotlivé skupiny dostali za úlohu zistiť podľa mapy trasu k danej lokalite a priviesť tam celú skupinu. Navštívili sme vojnový pamätník Slavín s prekrásnym výhľadom na mesto. Na Bratislavskom hrade sme navštívili výstavy historického múzea, videli kráľovskú korunu a pozreli sa na mesto z hradnej veže. Na všetkých lokalitách mali dvojice žiačok vopred naštudované informácie a tak nám robili sprievodcov. Po obednej prestávke sme sa električkou presunuli na Hlavnú železničnú stanicu a vo večerných hodinách nás už vítala rodná Orava.

Na záver by som rada vyslovila pochvalu celej triede II. AO za vzorovú spoluprácu pri príprave exkurzie ako aj za jej výbornú realizáciu. Verím, že vedomosti a skúsenosti z tejto školskej akcie žiačky dobre zužitkujú vo svojom ďalšom živote.

RNDr. Škuligová, učiteľka geografie

najnovšie články