Biela pastelka 2016

26. 09. 2016 | Aktuality

Žiacka školská rada pri Spojenej škole v Tvrdošíne spolu so žiakmi a učiteľmi školy podporili 23. septembra 2016 humánnu zbierku Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom verejnej zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Sme radi, že aj v dnešnej dobe sa našlo veľa učiteľov a žiakov, ktorí majú humánne cítenie a radi pomohli.

najnovšie články