Biblická olympiáda

27. 01. 2011 | Aktuality

Pán farár Marhefka a učitelia náboženskej výchovy pripravili na stredu 26.1.2011 školské kolo biblickej olympiády.

Olympiády sa zúčastnilo 57 súťažiacich z 1., 2. a 3. ročníka.

Zoznam účastníkov Biblickej olympiády 2011

Tento rok boli súťažné úlohy y Prvej knihy Samuelovej (Starý zákon) a Evanjelia podľa Lukáša (Nový zákon). Žiaci boli dobre pripravení a ukázali hĺbku svojich vedomostí v 6 súťažných disciplínach:

faktografický test, dvojice biblických osôb, spoznávanie osôb, biblické čísla, dialógy osôb, popis biblického obrazu.

Celkovým víťazom sa stalo družstvo III.AO triedy, ktoré bude reprezentovať našu školu na dekanátnom kole.


najnovšie články