Beseda o ľudských právach

02. 12. 2016 | Aktuality

Dňa 23.11.2016 sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili prednášky na tému Ľudské právaMgr. PaedDr. Renátou Ocilkovou. Ľudské práva a slobody sú pevne spojené so životom každého človeka. Každý človek sa s nimi rodí a s nimi aj umiera. Patrí k nim napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu pohybu, prejavu a svedomia. Základné práva a slobody sa zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, jazyk, vieru, politické zmýšľanie, sociálny pôvod, majetok. Žiakov téma a jej výklad zaujali natoľko, že prednáška sa zmenila na diskusiu.

najnovšie články