Beseda

08. 11. 2015 | Aktuality

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

V piatok 6. novembra 2015 sa študenti štvrtého ročníka zúčastnili v zasadačke školy besedy so šéfredaktorom Slovenských národných novín Mgr. Marošom Smolcom a s 1. podpredsedom Matice slovenskej, hercom a recitátorom Jozefom Šimonovičom pri príležitosti 170. výročia založenia Slovenských národných novín v roku Ľudovíta Štúra. Celý tento rok je v spoločensko-kultúrnom dianí rámcovaný 200. výročím narodenia Ľudovíta Štúra –  jednej z najvýznamnejších osobností obrodeneckých snáh, humanistických ideálov, národného sebaurčenia a jazykovej svojbytnosti, ako aj sociálno-kultúrnych a duchovných snažení celej generácie našich národovcov. Prednášky pozvaných hostí s recitáciami Šťúrových básní a dobových textov v podaní Jozefa Šimonoviča pomohli spomínaným žiakom priblížiť Štúrove ideály a sny, ktoré sa neľahkými cestami a osudmi Slovákov pretvorili v realitu, ktorú žijeme a ktorou dýchame. 

najnovšie články