Bačova žena na doskách javiska

12. 02. 2015 | Aktuality

Divadelný súbor TadoS opäť po roku (pod vedením Márie Zimanovej) nacvičil ďalšiu divadelnú hru a vystúpil na dosky javiska. Predstavil sa nám s divadelnou hrou Bačova žena, ktorú v roku 1928 napísal Ivan Stodola.

Hra mala 3 dejstvá a každé z nich sa odohrávalo na inom mieste (chudobná izba, kaštieľ, hora),preto bolo potrebné zabezpečiť dobové rekvizity a počas prestávok medzi dejstvami meniť scénu. Pred každým dejstvom odznela báseň, ktorá predznamenávala nasledovný dej.

Hlavným motívom tejto sociálno-psychologickej drámy je situácia, keď bačova žena – Eva sa v istej chvíli stáva ženou dvoch mužov. Túto situáciu rieši samovraždou.

Herecké obsadenie:

Tomáš Puvák (bača Ondrej), Adam Puvák (bača Mišo), Terézia Lališová (bačova žena),Jakub Šurin (Ondrejko), Michaela Revajová (matka), Jakub Vojtašák (gazda), Marek Bajči (bača Mrnčo), Lukáš Mihaliak (bača Martin) Jakub Graňák (fiškál a valach), Dávid Kurčina (valach).

Hudobné pozadie – Peter Jurči; šepkár – Denisa Žuffová; vlastná tvorba básní – Monika Budzeľová.

Divadelné predstavenie bolo odohrané:

10.febr.2015 – pre žiakov našej školy

11.febr. 2015 – pre žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb D.Kubín

Ďalšie reprízy:

13.febr.2015 – pre žiakov Gymnázia TS a Strednej odbornej školy lesníckej TS

26.febr.2015 – pre žiakov Gymnázia Trstená.

najnovšie články