Automatizácia v praxi

12. 04. 2018 | Aktuality

Pre žiakov prvých ročníkov a na základe spolupráce medzi našou školou a firmou MARPEX si Ing. Jaroslav  Baláž vtipnou a zábavnou formou pripravil prednášku „Automatizácií v praxi“. Žiaci si vlastnoručne  overili teoretické vedomosti prostredníctvom praktických realizácií. Z vyjadrení žiakov vyberáme: „Takýto typ prednášok by som na našej škole rád privítal a svoj účel motivovať žiakov, pán Baláž určite splnil a zároveň ukázal, že keď sa budeme dobre učiť, tak budeme možno takí šikovní ako on“. 

najnovšie články