Armwrestling

03. 03. 2015 | Aktuality

Spojená škola Tvrdošín organizuje  tretí ročník stredoškolskej súťaže 


v armwrestlingu
(pretláčanie rukou), ktorá sa uskutoční 05. 03. 2015.

Prezentácia účastníkov je od 9.00 do 10.00 hod. v telocvični školy.

Pre súťaž sú platné nasledovné propozície:

Každá zúčastnená škola môže do súťaže nominovať najviac 3 žiakov (chlapcov) amatérov (neregistrovaných v športových kluboch, resp. oddieloch) v každej kategórii. Predpokladáme, že to budú najlepší traja z výberu na Vašej škole.

Súťažiť sa bude  na obidve ruky.

Chlapci sa zaradia do váhových kategórií:

Ľavá – Pravá ruka do 70kg, do 85kg a nad 85kg.

Z každej školy pozývame tiež max. 3 dievčatá, ktoré budú súťažiť bez rozdielu váhových kategórií.

Medailami budú odmenené prvé tri miesta v každej kategórii na ľavú aj pravú ruku.

Ako hosť prisľúbil svoju  účasť majster sveta Ľubomír Jagnešák a Peter Kasan.

najnovšie články