Akadémie Ľudovíta Štúra

10. 12. 2015 | Aktuality

Dňa 8.decembra 2015 skupina žiakov pod vedením Dr. Zimanovej a Ing. Hanuľáka predstavila žiakom 1., 2. a 3. ročníka Akadémiu Ľ. Štúra pri príležitosti 200.-výročia jeho narodenia.

V programe priblížili život a dielo tejto významnej osobnosti našich dejín prostredníctvom prezentácie, historických faktov, umeleckého slova, hudby a spevu. Tak poukázali na jeho rôznorodú činnosť: pedagóg, jazykovedec, publicista, politik, básnik, historik, organizátor kultúrno-spoločenského života. Hlavným posolstvom akadémie bolo zdôrazniť, že za lepší život v súčasnosti vďačíme našim predkom; Štúrovi za odvahu, že bojoval za autonómiu i za vlastný jazyk (reč), ako sám povedal: Oj, vitaj, vitaj, slovenčina naša, ty dcéra Slávy pekná, rovnoprávna, ale dávno utajená pred svetom…!“

Nech všetky pekné myšlienky, ktoré tu odzneli, smerujú k uvedomeniu si národnej hrdosti a identity, ale i daru reči – slovenčiny.

… A keby si hovoril všetkými jazykmi nášho sveta,

máš iba jeden.

Miluj v ňom … a spievaj.

najnovšie články