Akadémia veľkých diel

12. 11. 2019 | Aktuality

AKADÉMIA  VEĽKÝCH  DIEL – nezvyčajný projekt vzdelávania na našej škole – INŠPIRUJTE SA! 

 Projekt sokratovskou metódou privádza mladých k múdrosti. Pôsobí na rozum i srdce. Rozvíja charakter človeka prostredníctvom príbehov a zážitku s dielom sa snaží pozrieť na svoj vlastný život.

Sme jedinou strednou odbornou školou v Žilinskom kraji, ktorá sa zapojila do Akadémie veľkých diel.

Program sa realizuje vo forme klubov (7 – 15 študentov). Študenti sa počas jedného školského roka stretnú 25-krát, kde základom je diskusia k jednému určenému dielu (literárnemu, filmovému, hudobnému, výtvarnému). Diela, ktorým sa študenti venujú, sú veľkými dielami západnej civilizácie, formovali našu európsku civilizáciu a prinášajú dôležité a hlavne nadčasové témy. Študenti si musia sami dielo doma naštudovať prostredníctvom online knižnice. Potom na stretnutí spolu so spolužiakmi a učiteľom sa o dielach zhovárajú, riešia veľké otázky a hľadajú odpovede pre svoje vlastné životy.

Práca s dielom pred seminárom a následná diskusia pomáha mladému človeku naučiť sa sústrediť a ísť do hĺbky. Konfrontovať sa s konaním postáv a názormi spolužiakov sa študenti učia kritickému mysleniu.  Zároveň sa žiaci učia čítať nielen napísaný text, ale aj „medzi riadkami“ a pracovať s textom, teda čítanie s porozumením.

Jednotlivé diela otvárajú širokú škálu tém, ktoré sa navzájom dopĺňajú (napr. dôležitosť hľadania zmyslu života, medziľudské vzťahy, spoločenské témy, filozofické témy…). Učiteľ, ktorý prevedie žiakov rozbormi diel na jednotlivých seminároch, je vedený metodickou príručkou.

Klub Akadémie veľkých diel na našej škole predstavuje deväť členov pod vedením pani učiteľky PaedDr. Márie Zimanovej.

najnovšie články