Absolútni víťazi diecéznej súťaže

21. 04. 2013 | Aktuality

Sme absolútni víťazi  diecéznej súťaže “Poznajme patrónov
Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy
sv. Cyrila a Metoda”

                 Súťaž prebiehala od 30. októbra 2011 do 16. apríla 2013

                 Zapojiho sa 15 škôl a v nich 205 súťažiacich

Pre našu súťažnú skupinu sme si vybrali meno sv. Gorazd. Tento svätec je pre nás  vzorom  dobrého učeníka svätých solúnskych bratov. Skupina pozostáva z 15 žiakov (Dávid Beňuš, Martin Bulvasňák, Lukáš Košút, František Mäsiar, Roland Mišica – I. – II. A, Adam Puvák, Lukáš Sučák, Jakub Vojtašák, Miroslav Paríža, Matej Vajduliak – II. – III.A, Andrej Lieskovský II. – III. D, Peter Pisarčík II. –III.E, Petra Kolčáková II. –III. AO, Margita Kolčáková, Barbora Maťúsová – IV. AO, 4 učiteľov (PaedDr. Zimanová, Ing. Hucková,  Ing. Hanuľák, RNDr. Škuligová) a pána farára ThDr. ICLic. Jána Marhefku, PhD.

Splnili sme 3 súťažné úlohy:

1) Imagimárny návrh púte po životných cestách sv. Cyrila a Metoda v Európe a Ázii
2) Návrh a realizácia púti na miesta spojené s úctou k sv. bratom a ich žiakom na Orave a v Žilinskej diecéze
3) Realizácia Cyklopúte Nitra – Velehrad

         Získali sme 1. cenu – Púť do Ríma k hrobu sv. Cyrila: 5. – 9. mája 2013 pre všetkých členov súťažnej skupiny
s účasťou na generálnej audiencii u Svätého Otca Františka.

Na záver – ďakujeme:
bývalému  riaditeľovi školy Ing. Jánovi Korenčiakovi za všestrannú pomoc a podporu, zást. r. š. Mgr. Šlesarovi, učiteľom Mgr. Remiazovi a Gejdošovi – za spoluprácu pri príprave a realizácii cyklopúte, našim sponzorom: ZRŠ, Panasonicu Trstená, mestu Tvrdošín, Tlačiarni Kubík Námestovo, rodičovi…

BOHU VĎAKA!!!           Svätí Cyril, Metod a Gorazd, orodujte za nás!

najnovšie články