Žilinská univerzita

26. 11. 2016 | Aktuality

Dňa 22.11.2016 nás navštívili pracovníci Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty riadenia a informatiky z Katedry  technickej kybernetiky, ktorá zabezpečuje študijný program Počítačové inžinierstvo.
Prof.Ing. Juraj Miček, PhD. vo svojej prednáške priblížil žiakom tried 4.A,E,F a 2.E,F možnosti štúdia na spomínanej fakulte ako aj predstavil štúdijný program Počítačové inžinierstvo.
Ing. Michal Hodoň,PhD.predstavil a doplnil prednášku ukážkami prác systému „Yrobot“, ktorý je dielom pracovníkov Katedry technickej kybernetiky. Veríme, že prednáška naších žiakov zaujala, čo sa prejavilo aj v záverečnom vrúcnom potlesku. Pán prof.Ing.Mičík, PhD. pri stretnutí s pani riaditeľkou Ing. Uhlíkovou odovzdal našej škole jeden kus zariadenia „Yrobot“ na účely učenia sa programovania takýchto zariadení.
Pri odovzdávke vyslovil záujem o ďalšiu spoluprácu našej školy so Žilinskou univerzitou. Z našej strany sme predstavili spomínaným pedagógom ŽU aj naše pracoviská mechatroniky a programovania robotov, kde sme sa dočkali uznania od pánov zo ŽU.

najnovšie články