3-týždňová stáž v Prahe – ERASMUS PLUS

26. 04. 2016 | Aktuality

Logo

Hoci projekt Erasmus plus – odborné vzdelávanie a príprava s názvom „Teória – poklad, prax – kľúč k nemu“ začal už v júni 2015, jeho vyvrcholenie sa blíži práve teraz. V dňoch 15.05.2016 – 03.06.2016 sa uskutoční 3-týždňová štáž pre 21 žiakov tretieho ročníka študijných odborov elektrotechnika, mechatronika a technické lýceum v Prahe v stredisku praktického vyučovania Strednej priemyselnej školy Praha, Na Třebešíne. Hlavný cieľ – prepojenie teórie s praxou budú naši žiaci napĺňať v kvalifikáciách technik sieťových technológií (III.A), technik grafických systémov (III.F)programátor CNC strojov (III.E). Voľný čas budeme venovať spoznávaniu Prahy, novej krajiny a jej kultúry. Veríme, že projekt a odborná stáž naplní očakávania našich žiakov a učiteľov.

najnovšie články