Študentská kvapka krvi

02. 10. 2014 | Aktuality

Vážená pani riaditeľka, milí učitelia a žiaci

Žiacka školská rada pri Spojenej škole v Tvrdošíne

chce spolu s Vami zorganizovať hromadnú akciu na podporu Študentskej kvapky krvi dňa 14. 10. 2014 na HTO NsP Trstená a Dolný Kubín. Pomôžme zachrániť život a vrátiť zdravie. Darujme krv tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Každý z nás sa môže dostať do situácie, kedy bude krv potrebovať a on sám bude odkázaný na pomoc iných.

Kto má záujem podporiť toto humánne podujatie, prídte sa poradiť o podmienkach darcovstva krvi s koordinátorkou činnosti Dr. Andreou Kokoruďovou.

banner_1160x474

najnovšie články