3.C v Hájovni pod Babou horou

18. 09. 2023 | Aktuality

Dňa 13. septembra sme sa zúčastnili netradičnej výučby literatúry v Hájovni pod Babou horou. Cieľom tohto vzdelávania bolo, aby sme sa v autentickom prostredí s knihou v rukách hlbšie vžili do diela Hájnikova žena. Výučba začala prehliadkou Hájovne spojenou s výkladom lektorky - krátkou históriou hájovne, kde sa dej diela odohrával. My, žiaci, sme sa následne ponorili do rozboru diela, pri ktorom nechýbalo dramatické stvárnenie podstatných momentov. K týmto scénkam dopomohli aj predmety, ktoré sa nachádzali v diele. A tak sme sa netradičnou formou hlbšie preniesli do deja. Celá výučba bola zakončená rôznymi aktivitami, vďaka ktorým nám dielo ostane v živej pamäti.

najnovšie články