Praktická maturitná skúška

26. 04. 2013 | Aktuality

Praktická maturitná skúška – prísľub budúcej profesionality

Na praktickej maturitnej skúške z odborných predmetov, zaujali predsedu maturitnej komisie Ing. Štyriaka zo Strednej odbornej školy Martin – Priekopa, práce študentov Samuela Garbiara, Jana Gavloviča a Pavla Furiela zo IV. D odboru technické a informatické služby v elektrotechnike.

Projekt Samuela Garbiara využíval výrobný program podniku PANASONIC Trstená so snahou vytvoriť reklamno-propagačné miesto na pôde školy.

V ďalšej práci, ktorú obhajoval Pavol Furiel, tak tiež výborný gitarista, maturitná komisia videla dôkaz ako záujem a zručnosť umožní vytvoriť zaujímavý rádiotechnický výrobok akým bolo jeho riešenie zvukových efektov.

V oblasti učebných pomôcok obohatil školu o účelne navrhnuté učebné pomôcky Ján Gavlovič. Na paneloch s vysokou didaktickou úrovňou vytvoril modely počítačových tlačiarní od ihličkových cez atramentové až po najmodernejšie laserové.

V odbore informačných technológií Jozef MelekMartin Laštic riešili návrh siete s programom CISCO – ASPIRE

Z komplexných odborných prác študijného odboru technika a prevádzka dopravy zaujala práca s názvom „Renovácia Tatry 613“ Matúša Pukáča, s ktorou v marci zvíťazil v celoštátnom kole strojníckej olympiády v Bratislave.

Ďalšou pozoruhodnou a aktuálnou bola práca Martina KozoňaŠtefana Vajduliaka  „Vodík ako palivo“. Riešitelia zostrojili a predviedli funkčný model na výrobu vodíka pomocou elektrolýzy.

V odbore komunikačnej techniky  Michal Ťapajna  zostrojil VKV prijímač a v odbore nízkofrekvenčná technika Jozef Janík zostavil a zameral parametre stereozosilňovača.

najnovšie články