25. marec – Deň počatého dieťaťa

25. 03. 2014 | Aktuality

Ľudský život je najzákladnejším dobrom.

Hodnotou, na ktorej sú postavené ostatné.

Preto je hodný ochrany za všetkých okolností, v každom veku a každej forme. Vyspelá spoločnosť, postavená na hodnotách pravdy, spravodlivosti a rovnosti všetkých ľudí, rešpektuje ľudský život. Vzhľadom na to, že sa začína počatím a končí prirodzenou smrťou, jeho ochrana trvá od počatia až po prirodzenú smrť.

„Slovensko za život“ je tento rok hlavným mottom kampane

„25. marec – Deň počatého dieťaťa“.

Jej cieľom je šíriť úctu k ľudskému životu od momentu počatia, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny.

Aj na našej škole sme sa pridali k odkazu tohto dňa. 

Počas prestávok žiačky III. AO triedy pripravili pútavé prezentácie, ktorými chceli pomôcť mladým ľuďom zorientovať sa v problematike, ktorá je dnes médiami často ponúkaná veľmi zjednodušene. 

Každý mal možnosť pripojiť sa a vyjadriť svoj osobný postoj k ochrane počatého dieťaťa aj nosením bielej stužky. 

 

 

 

najnovšie články