25. marec „Deň počatého dieťaťa“

19. 04. 2017 | Aktuality

Motto: „Oslávte s nami svoje „počatiny“!

V našej kultúre je zvykom vek počítať až od narodenia. No v skutočnosti sme prišli na tento svet v okamihu počatia a odvtedy sa vyvíjame až do dnešného dňa. Od počatia, cez narodenie, pri prvých krôčikoch, pri nástupe do školy a aj teraz sme to stále my, tí istí. Nezabudnime preto, že sme tým, kým sme, už od nášho počatia. Ďakujme za dar života a radujme. Veď napokon, koľkým to nikdy nebolo umožnené…

Keďže radosť rozdávaním rastie, rozhodli sme sa, že sa o tú našu podelíme s ostatnými a v piatok (24. marca) spoločne oslávime naše „počatiny“. Napiekli sme koláčiky, pripravili biele stužky, náučné videa a zamyslenia, nafúkali balóny, vyzdobili vestibul a oslava mohla začať.  

„Bolo krásne vysvetľovať, že v okamihu počatia už som človek a existujem v mamičkinom brušku.“

„Považujem za veľmi dôležité pripomínať ľuďom v dnešnej dobe to, akú obrovskú hodnotu má každý ľudský život. Aj ten, ktorý bol práve počatý. Je potrebné podporovať podobné akcie.“  

(III. AO) 

„Deň počatého dieťaťa sme oslávili v plnom prúde, úsmev na tvári nechýbal nikomu z nás i Vás…“

„Som veľmi rada, že som sa mohla aj ja zapojiť do tejto netradičnej oslavy. Dúfam a pevne verím, že si to o rok zopakujeme.“ (I. AO)

Oslava vyvrcholila krížovou cestou, ktorou sme ďakovali za dar života. Mysleli sme aj na tých, ktorým narodiť sa nikdy nebolo dovolené. Rovnako i na tých, ktorí im to neumožnili…

Spoločne chceme šíriť úctu ku každému človeku, aj k nenarodenému dieťaťu.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto milej akcii.

Dobrou správou je, že nás nebolo málo ☺

Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života, dokážeš oceniť aj hodnotu života druhých.“

najnovšie články